Misją IPM jest kompleksowe zarządzanie procesami innowacyjnymi i komercjalizacja wyników prac badawczo - rozwojowych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i ekologii.
wersja polska   wersja angielska

W serwisie stosujemy pliki cookies do celów statystycznych. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Szczegóły w naszej Polityce prywatności Zamknij okno

 
 

10.01.2014 r. - Wybór oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 1/12/2013

W dniu 10.01.2014 r. IPM Sp z o.o. realizująca projekt pt. „Platforma Wspomagająca Zarządzanie Projektem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, dokonała wyboru Wykonawcy, którego dotyczyło Zapytanie ofertowe - nr 1/12/2013 z dnia 23.12.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy EXERTON Sp. z o.o., która zdobyła największą liczbę punktów.

Szczegółowy protokół z wyboru znajduje się w siedzibie Zamawiającego
w Katowicach, przy ul. Mariackiej 17.
« powrót